Loading...

Aanpassingen in verband met het coronavirus

Onze klassikale cursussen zijn aangepast aan de anderhalvemetersamenleving. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen zijn aan verandering onderhevig, maar daar zijn we op voorbereid. Mocht klassikaal lesgeven bijvoorbeeld niet langer tot de mogelijkheden behoren, dan schakelen we over op onze online-cursussen. Deze online-lessen worden live verzorgd en u kunt ze via internet volgen. De lesstof is in beeld en u hoort de docent. Tijdens deze lessen kunt u vragen stellen die ook in de les behandeld worden. De online-lessen vinden plaats op de oorspronkelijk geplande lesdagen en -tijden.

Uiteraard brengen wij u ruim op tijd op de hoogte, als een eventuele aanpassing van klassikale lessen naar online lessen daadwerkelijk nodig is. Ook in onze online-cursussen bieden wij de kwaliteit die u van ons gewend bent.

open de pdf van deze pagina

Klassikale cursussen - basisregels voor iedereen

Uw veiligheid en gezondheid en die van onze cursusleiders staat voor ons voorop. Daarom zijn onze klassikale cursussen aangepast aan de anderhalvemetersamenleving. We hanteren hiervoor de richtlijnen van het RIVM. We rekenen erop dat iedereen onderstaande basisregels volgt:

 • Was regelmatig uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38°C blijft u thuis.
 • Wanneer een huisgenoot last heeft van benauwdheid en/of koorts (38°C of hoger) blijft u thuis.

U kunt in de twee bovenstaande gevallen niet deelnemen aan een klassikale cursus. Neem daarom in die gevallen contact op met de afdeling Cursussen van BouwConnect (De Twee Snoeken). In overleg kunnen we u dan inschrijven voor een andere cursus.


Op de cursuslocatie

Op onze locaties zijn maatregelen getroffen, zodat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. In de cursusruimte en de algemene ruimten geldt het volgende:

 • Alle ruimtes en contactpunten worden extra schoongemaakt.
 • Desinfectiemiddelen zijn aanwezig, bij de ingang van het cursuslokaal kunt u uw handen desinfecteren.
 • De lunch wordt geserveerd in de cursusruimte of in een andere geschikte ruimte.
 • Op elke locatie worden de in dat pand geldende afspraken duidelijk aan de bezoekers gecommuniceerd.
 • Iedereen wordt geacht de aangepaste looproutes te volgen.


Tijdens de cursus

 • De cursusleider controleert voor de start van de training of er deelnemers zijn met klachten. Mocht dit het geval zijn, dan vragen we hen de cursus te verlaten en wordt de cursus naar een andere datum verplaatst.
 • Tijdens de cursus zal de cursusleider 1,5 meter afstand houden en erop toezien dat deze afstand ook door alle deelnemers gerespecteerd wordt.
 • Pennen, toetsenborden, stoelen en andere materialen worden niet onderling uitgewisseld.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Bel of mail ons, we helpen u graag.

Of blijf op de hoogte van BouwConnect