Loading...

BouwConnect NTA 8800

Ga goed voorbereid aan de slag met NTA 8800 en de BENG-eisen! Wij helpen u graag.

BouwConnect NTA 8800 berekent de energieprestatie volgens de NTA 8800 EP-indicatoren en toetst uw model aan de BENG-eisen. De software werkt onder andere samen met Revit en ASD voor Adomi. Met onze NTA 8800 software kunt u de gecertificeerde berekeningen maken die vanaf 1 januari 2021 verplicht zijn. Let op! De software werkt het best wanneer uw model is opgezet met de BCB Pro.

downloadpagina kopen Kennismaken

Wat moet u doen?

Lees hier meer over de nieuwe methodiek en de software-oplossingen die we u bieden. Antwoorden op veelgestelde vragen staan onderaan.

dit moet u doen Meer over de tryout

Probeer het gewoon!

Bent u klaar voor de NTA 8800?

Sinds 1 juli 2020 is onze software gecertificeerd volgens BRL 9501.

Vanaf 1 januari 2021 bepalen we de energieprestatie van een gebouw met de NTA 8800. Dit is één methodiek voor nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. De oude Energieprestatiecoëfficient (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen, zijn vervangen door de EnergiePrestatie-indicatoren met bijbehorende BENG-eisen en de TOjuli-indicator.

Alles over de NTA 8800

Onze product specialist Karin Nix vertelt u alles over de NTA 8800 en de BENG-eisen.

Met de BouwConnect NTA 8800 berekent u snel en eenvoudig de energieprestatie van gebouwen. U toetst uw bouwplannen aan de BENG-eisen en berekent (nieuwe) energielabels.

Met de unieke functie ‘importeer metingen’ maakt u razendsnel energieberekeningen vanuit uw Revit model.

Meer weten? Volg een opleiding!

Naar de opleidingen

Terugkijken: webinar december 2020

Nieuwe eisen in 2021

Vanaf 1 januari 2021 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). De nationale bepalingsmethode is vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8800, die moet voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD).

De nieuwe BENG-eisen vervangen de EPC en geven meer waarborgen dat een gebouw energiezuinig wordt ontworpen. Bij de EPC konden energieverliezen ten gevolge van minder goede isolatie bijvoorbeeld nog gecompenseerd worden met zonnepanelen. Met de NTA 8800 kan dat niet meer, aangezien er nu ook zelfstandige eisen worden gesteld aan de schil van een gebouw. De nieuwe methode stelt eisen aan de energiebehoefte, het primaire fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie van utiliteitsgebouwen en woningen.

De norm

De NTA8800 is een complete berekening voor bestaande en nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De berekening vervangt de oude EPG-berekening voor nieuwbouw (NEN7120, NVN7125, NEN1068 en NEN8088) en voor bestaande bouw (volgens ISSO 85.1 en 75.1). In plaats van één getal, de energieprestatiecoëfficiënt, berekenen we drie EnergiePrestatie-indicatoren.

Deze EP-indicatoren moeten voldoen aan de BENG-eisen:
1. De maximale energiebehoefte in kWh, per m2 gebruiksoppervlak, per jaar.
2. Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh, per m2 gebruiksoppervlak, per jaar.
3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

U kunt de norm gratis downloaden in de NEN shop.

NTA 8800 indicatoren

EP-INDICATOR 1

De energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

Aspecten die invloed hebben: isolatie van de gebouwschil, luchtdichtheid, compactheid van het gebouw, zonwering, oriëntatie van het gebouw.


 

EP-INDICATOR 2

De hoeveelheid fossiele brandstof die nodig is in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

Aspecten die invloed hebben: BENG 1: de thermische schil van een gebouw, efficiëntie van installaties - hulpenergie van pompen, BENG 3: toepassing van hernieuwbare energie.


 

EP-INDICATOR 3

Het aandeel (percentage) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

Aspecten die invloed hebben: PV-panelen, zonneboiler, windenergie, energie uit buitenlucht, warmtepomp op basis van bodemwarmte of omgevingswarmte. Hernieuwbare energie moet in, op of aan het gebouw opgewekt worden.

TOJULI

Een extra energie-indicator voor nieuwbouwwoningen, met betrekking tot de mate van oververhitting in de maand juli.

Aspecten die invloed hebben: raamafmetingen, zonwering, gebouwmassa, ventilatietype, zomernachtventilatie.

Veranderingen

                           

Veelgestelde vragen over NTA8800, BENG-eisen en EP indicatoren

BENG wordt op 1 januari 2021 van kracht. De scores van EP 1,2 en 3 moeten dan worden berekend met behulp van de nieuwe rekenmethode NTA 8800. De EPC komt te vervallen.

Voor overheidsgebouwen zijn de BENG-eisen al per 01-01-2019 van kracht geworden. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoren van ministeries, maar geen scholen en ziekenhuizen. Zie voor meer informatie de website van de RVO.

  • Als gevolg van de steeds duurzamere elektriciteitsvoorziening wordt de primaire energiefactor elektriciteit aangepast. De waardering voor de opwekking van elektriciteit verandert en de factor in de NTA 8800 wordt hoger. Hierdoor worden all-electric-woningen bijvoorbeeld beter gewaardeerd, maar zonnepanelen een slechtere waardering.
  • Er zijn meer gegevens nodig over installaties.
  • We onderscheiden vanaf 2021 een basisopname en een gedetailleerde opname. Als bepaalde indicatoren niet opgenomen kunnen worden, dan kunt u de forfaitaire waarden gebruiken. Deze zijn een realistischer dan voorheen.
  • De uitkomsten worden nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.

Deze nieuwe eis ten aanzien van oververhitting gaat samen met de BENG-eisen in per 1 januari 2021. Zelfs in goed geïsoleerde woningen kan de temperatuur tegenwoordig ’s zomers snel oplopen. De nieuwe TOjuli-eis moet ervoor zorgen dat de binnentemperatuur ook bij hoge buitentemperaturen op een acceptabel niveau blijft. Bij het ontwerp van nieuwe woningen moet er dus extra aandacht zijn voor ventilatie en luchtcirculatie, ligging, oriëntatie en zonwering.

De grenswaarde per 1 januari 2021 voor de TOjuli indicator is: 1,00. Deze waarde is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht wordt gegeven in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt automatisch uit de software van de energieprestatieberekening conform de NTA 8800. Woningen met een actieve koeling voldoen automatisch aan de TOjuli-eis.

Vanaf 1 januari 2021 moet een energieprestatierapport worden opgesteld voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of renovatie. Dit rapport moet worden opgesteld door een bedrijf met een NL-EPBD-procescertificaat dat is afgegeven op basis van de BRL 9500. Dit kan alleen worden gedaan door een gediplomeerde opnemer (Energieadviseur Detail).

- Energieadviseurs moeten een aanvullend examen NTA 8800 afleggen voor behoud van hun vakbekwaamheid.

- De scheiding tussen Bestaande woningbouw opnemer en Adviseur komt te vervallen, dus iedereen moet een software-examen doen.

- Het indienen van een energieprestatieberekening bij een omgevingsvergunning moet door een gediplomeerd energieadviseur gedaan worden.

- Uw bedrijf moet BRL9500 gecertificeerd zijn om energieprestatieberekeningen in te dienen of af te melden. U kunt er ook voor kiezen om te werken onder het BRL 9500 certificaat van een koepelorganisatie.

Natuurlijk kan iedereen onze software gebruiken om de berekeningen te maken en te toetsen. Maar alleen een gediplomeerd adviseur kan een berekening opstellen en afmelden voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het bedrijf waar de adviseur werkt moet gecertificeerd zijn conform BRL 9500. Hetzelfde geldt voor het afmelden van een berekening voor een energielabel van de RVO.

Afmelden van gebouwen maakt gebruik van eHerkenning niveau 3. Meer informatie hierover staat op eherkenning.nl.

BRL 9500 certificaten worden afgegeven door KIWA, SKG-IKOB, Dekra certification en EPG Certificering. U kunt er ook voor kiezen om te werken onder het BRL 9500 certificaat van een koepelorganisatie. Bijvoorbeeld onder de koepel van BouwConnect – De Twee Snoeken. Meer informatie over deze laatste mogelijkheid volgt in september.

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en voor het afmelden van energielabels moet een rapport opgesteld worden door een bedrijf met een NL-EPBD-procescertificaat, afgegeven op basis van de BRL 9500. BRL 9500 certificaten worden afgegeven door: KIWA, SKG-IKOB, Dekra certification en EPG Certificering. Wij begeleiden u graag bij het behalen van het BRL 9500 certificaat. Kijk hiervoor bij opleidingen

U kunt er ook voor kiezen om te werken onder het BRL 9500 certificaat van een koepelorganisatie. Bijvoorbeeld onder de koepel van BouwConnect – De Twee Snoeken. Meer informatie over deze laatste mogelijkheid volgt in september.

Hiervoor kunt u het best de BIM BENG gebruiken, ook als u geen CAD-pakket gebruikt. Als u de BIM BENG software heeft, kunt u zowel de basismethode als de detailmethode in één model door elkaar gebruiken.

Opleidingen tot energieprestatie-adviseur worden sinds begin 2020 door verschillende opleiders in de markt aangeboden. De examens worden afgenomen door onder andere Cito (cito.nl) en ‘t Examenpark (examenpark.nl). Het gaat om de op NTA 8800 gebaseerde examens EP-W/B, EP-W/D, EP-U/B en EP-U/D.

Ook bij ons kunt u een volledige opleiding tot energieprestatie-adviseur (detailmethode) volgen. Kijk bij Opleidingen, NTA 8800 opleiding EP-adviseur. Hier staat ook de eendaagse examentraining.

Ja, om te rekenen met de NTA 8800, moet u uw diploma 'upgraden'. In de nieuwe examenstructuur behaalt u uw bewijs van vakbekwaamheid voor: EP-W Basis, EP-W Detail, EP-U Basis en EP-U Detail. Als gecertificeerd EP-adviseur hoeft u alleen het Aanvullend EP-examen te maken. 

De examens worden afgenomen door onder andere Cito en ‘t Examenpark. Bekijk de mogelijkheden bij onze Opleidingen.

Zoek het op in dit overzicht op de website van Cito.

Met de BouwConnect NTA8800 software kunt u gemakkelijk de benodigde berekeningen maken. Verder kunnen wij voor u:

- Woningen opnemen en energielabels afmelden (met partners).

- Energielabels afmelden via De Twee Snoeken als koepelorganisatie van de BRL 9500. Meer informatie hierover volgt in september.

- NTA 8800 Nieuwbouwberekeningen maken en indienen/afmelden.

Kijk bij Opleidingen. Als je een vraag hebt, bel of mail gewoon even.

Online Help

Vragen over installatie of gebruik van de software? Ga naar de Online Help! Hier staan ook tips en workarounds.

Tijdens kantooruren is de supportafdeling bereikbaar via telefoonnummer 073 690 16 22 of per e-mail: support@bouwconnect.nl.

naar online help

Meer weten over NTA8800, de BENG eisen en onze oplossingen?

Bel of e-mail ons. We helpen u graag!

Of blijf op de hoogte van BouwConnect