Loading...

Klaar voor de NTA 8800: dit moet u doen

1. Regel uw certificering

Bedrijven zijn verplicht om een BRL 9500 certificering te halen voor het indienen van een energieprestatieberekening ten behoeve van een omgevingsvergunning. BRL 9500 certificaten worden afgegeven door: KIWA, SKG-IKOB, Dekra certification en EPG Certificering. Wij begeleiden u graag bij het behalen van het BRL 9500 certificaat.

U kunt er ook voor kiezen om te werken onder het BRL 9500 certificaat van een koepelorganisatie.

 

2. Schrijf in voor het examen

Degene die de energieprestatieberekening maakt, moet zijn/haar vakbekwaamheid aantonen. U kunt examen doen voor woningbouw: ‘EP-adviseur W-detail’, of voor woningbouw én utiliteitsbouw ‘EP-adviseur U-detail’. De examens worden afgenomen door onder andere Cito (cito.nl) en ‘t Examenpark (examenpark.nl). Op de site van Cito staat een overzicht waarop u kunt zien welk examen u moet doen. De juiste opleiding kunt u bij ons volgen.

Opleidingen

3. Download de BCB Pro

De gecertificeerde software NTA 8800 is onderdeel van de BCB Pro. Berekeningen die u met deze software maakt zijn geldig tot 1 juli 2021. Oefen met de BC NTA 8800 rekensoftware voor het examen.

Downloadpagina

4. Maak het examen en ga aan de slag!

Als de certificering van uw bedrijf geregeld is en u bent geslaagd voor het examen dan kunt u aan de slag als EP-adviseur en mag u vanaf 1 januari 2021 energieprestatieberekeningen registreren.

BC NTA 8800 software

Veelgestelde vragen over NTA8800, BENG-eisen en EP indicatoren

BENG wordt op 1 januari 2021 van kracht. De scores van EP 1,2 en 3 moeten dan worden berekend met behulp van de nieuwe rekenmethode NTA 8800. De EPC komt te vervallen.

Voor overheidsgebouwen zijn de BENG-eisen al per 01-01-2019 van kracht geworden. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoren van ministeries, maar geen scholen en ziekenhuizen. Zie voor meer informatie de website van de RVO.

  • Als gevolg van de steeds duurzamere elektriciteitsvoorziening wordt de primaire energiefactor elektriciteit aangepast. De waardering voor de opwekking van elektriciteit verandert en de factor in de NTA 8800 wordt hoger. Hierdoor worden all-electric-woningen bijvoorbeeld beter gewaardeerd, maar zonnepanelen een slechtere waardering.
  • Er zijn meer gegevens nodig over installaties.
  • We onderscheiden vanaf 2021 een basisopname en een gedetailleerde opname. Als bepaalde indicatoren niet opgenomen kunnen worden, dan kunt u de forfaitaire waarden gebruiken. Deze zijn een realistischer dan voorheen.
  • De uitkomsten worden nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.

Deze nieuwe eis ten aanzien van oververhitting gaat samen met de BENG-eisen in per 1 januari 2021. Zelfs in goed geïsoleerde woningen kan de temperatuur tegenwoordig ’s zomers snel oplopen. De nieuwe TOjuli-eis moet ervoor zorgen dat de binnentemperatuur ook bij hoge buitentemperaturen op een acceptabel niveau blijft. Bij het ontwerp van nieuwe woningen moet er dus extra aandacht zijn voor ventilatie en luchtcirculatie, ligging, oriëntatie en zonwering.

De grenswaarde per 1 januari 2021 voor de TOjuli indicator is: 1,00. Deze waarde is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht wordt gegeven in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt automatisch uit de software van de energieprestatieberekening conform de NTA 8800. Woningen met een actieve koeling voldoen automatisch aan de TOjuli-eis.

Vanaf 1 januari 2021 moet een energieprestatierapport worden opgesteld voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of renovatie. Dit rapport moet worden opgesteld door een bedrijf met een NL-EPBD-procescertificaat dat is afgegeven op basis van de BRL 9500. Dit kan alleen worden gedaan door een gediplomeerde opnemer (Energieadviseur Detail).

- Energieadviseurs moeten een aanvullend examen NTA 8800 afleggen voor behoud van hun vakbekwaamheid.

- De scheiding tussen Bestaande woningbouw opnemer en Adviseur komt te vervallen, dus iedereen moet een software-examen doen.

- Het indienen van een energieprestatieberekening bij een omgevingsvergunning moet door een gediplomeerd energieadviseur gedaan worden.

- Uw bedrijf moet BRL9500 gecertificeerd zijn om energieprestatieberekeningen in te dienen of af te melden. U kunt er ook voor kiezen om te werken onder het BRL 9500 certificaat van een koepelorganisatie.

Natuurlijk kan iedereen onze software gebruiken om de berekeningen te maken en te toetsen. Maar alleen een gediplomeerd adviseur kan een berekening opstellen en afmelden voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het bedrijf waar de adviseur werkt moet gecertificeerd zijn conform BRL 9500. Hetzelfde geldt voor het afmelden van een berekening voor een energielabel van de RVO.

Afmelden van gebouwen maakt gebruik van eHerkenning niveau 3. Meer informatie hierover staat op eherkenning.nl.

BRL 9500 certificaten worden afgegeven door KIWA, SKG-IKOB, Dekra certification en EPG Certificering. U kunt er ook voor kiezen om te werken onder het BRL 9500 certificaat van een koepelorganisatie. Bijvoorbeeld onder de koepel van BouwConnect – De Twee Snoeken. Meer informatie over deze laatste mogelijkheid volgt in september.

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en voor het afmelden van energielabels moet een rapport opgesteld worden door een bedrijf met een NL-EPBD-procescertificaat, afgegeven op basis van de BRL 9500. BRL 9500 certificaten worden afgegeven door: KIWA, SKG-IKOB, Dekra certification en EPG Certificering. Wij begeleiden u graag bij het behalen van het BRL 9500 certificaat. Kijk hiervoor bij opleidingen

U kunt er ook voor kiezen om te werken onder het BRL 9500 certificaat van een koepelorganisatie. Bijvoorbeeld onder de koepel van BouwConnect – De Twee Snoeken. Meer informatie over deze laatste mogelijkheid volgt in september.

Hiervoor kunt u het best de BIM BENG gebruiken, ook als u geen CAD-pakket gebruikt. Als u de BIM BENG software heeft, kunt u zowel de basismethode als de detailmethode in één model door elkaar gebruiken.

Opleidingen tot energieprestatie-adviseur worden sinds begin 2020 door verschillende opleiders in de markt aangeboden. De examens worden afgenomen door onder andere Cito (cito.nl) en ‘t Examenpark (examenpark.nl). Het gaat om de op NTA 8800 gebaseerde examens EP-W/B, EP-W/D, EP-U/B en EP-U/D.

Ook bij ons kunt u een volledige opleiding tot energieprestatie-adviseur (detailmethode) volgen. Kijk bij Opleidingen, NTA 8800 opleiding EP-adviseur. Hier staat ook de eendaagse examentraining.

Ja, om te rekenen met de NTA 8800, moet u uw diploma 'upgraden'. In de nieuwe examenstructuur behaalt u uw bewijs van vakbekwaamheid voor: EP-W Basis, EP-W Detail, EP-U Basis en EP-U Detail. Als gecertificeerd EP-adviseur hoeft u alleen het Aanvullend EP-examen te maken. 

De examens worden afgenomen door onder andere Cito en ‘t Examenpark. Bekijk de mogelijkheden bij onze Opleidingen.

Zoek het op in dit overzicht op de website van Cito.

Met de BouwConnect NTA8800 software kunt u gemakkelijk de benodigde berekeningen maken. Verder kunnen wij voor u:

- Woningen opnemen en energielabels afmelden (met partners).

- Energielabels afmelden via De Twee Snoeken als koepelorganisatie van de BRL 9500. Meer informatie hierover volgt in september.

- NTA 8800 Nieuwbouwberekeningen maken en indienen/afmelden.

Kijk bij Opleidingen. Als je een vraag hebt, bel of mail gewoon even.