Loading...

BouwConnect NTA8800

Ga in 2021 goed voorbereid aan de slag met NTA 8800 en de BENG-eisen! Wij helpen u graag en ontwikkelen de nodige tools voor u.

BouwConnect NTA8800 berekent de energieprestatie volgens de NTA8800 EP-indicatoren en toetst uw model aan de BENG-eisen. De software werkt onder andere samen met Revit, AutoCAD en Adomi. De gecertificeerde software is beschikbaar vanaf juli 2020, maar u kunt er nu al mee oefenen.

downloadpagina kopen

Alles over de BENG-eisen

Hiernaast staat de video van een live-webinar. Karin Nix, bouwbesluitdeskundige en softwareontwikkelaar, beantwoordt vragen als

  • Wat houdt de norm in?
  • Wordt het moeilijker of makkelijker?
  • Hoe werkt het met Revit en andere BIM/CAD-pakketten?
  • Hoe zit het met energielabels?
  • Wie mogen straks de berekeningen maken? et cetera.

Meer weten? Volg een opleiding!

Naar de opleidingen

Terugkijken: webinar februari 2020

Nieuwe eisen in 2021

Vanaf 1 januari 2021 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). De nationale bepalingsmethode is vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8800, die moet voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Het doel van deze strengere eisen is de beperking van het energiegebruik van gebouwen in Nederland.

De nieuwe BENG-eisen vervangen de EPC en geven meer waarborgen dat een gebouw energiezuinig wordt ontworpen.

Bij de EPC konden energieverliezen ten gevolge van minder goede isolatie bijvoorbeeld nog gecompenseerd worden met zonnepanelen. Met de NTA 8800 kan dat niet meer, aangezien er nu ook zelfstandige eisen worden gesteld aan de schil van een gebouw. De nieuwe methode stelt eisen aan de energiebehoefte, het primaire fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie van utiliteitsgebouwen en woningen.

De norm

De NTA8800 is een complete berekening voor bestaande en nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De berekening vervangt de huidige EPG-berekening voor nieuwbouw (NEN7120, NVN7125, NEN1068 en NEN8088) en voor bestaande bouw (volgens ISSO 85.1 en 75.1). In plaats van één getal, de energieprestatiecoëfficiënt, berekenen we drie indicatoren.

 

BENG-indicatoren:

  • De maximale energiebehoefte in kWh, per m2 gebruiksoppervlak, per jaar.
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh, per m2 gebruiksoppervlak, per jaar.
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Meer weten over NTA8800, de BENG eisen en onze oplossingen?

Bel of e-mail ons. We helpen u graag!

Of blijf op de hoogte van BouwConnect

Release BCB - nieuwe functies, Revit 2021