Loading...

Disclaimer

Definities
- Website: bouwconnect.nl en alle onderliggende pagina’s.
- Gebruiker: bezoekers van de website.
- BouwConnect: de bevoegde uitgever van de webpagina.

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

- BouwConnect werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
- BouwConnect geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
- BouwConnect biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website.
- BouwConnect is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.
- BouwConnect verschaft informatie op haar website zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
- BouwConnect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door het gebruik van de informatie op deze website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.
- BouwConnect kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. BouwConnect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging van haar website.