Loading...

Verover een nieuwe markt

Via Smart Twin brengt u uw producten onder de aandacht bij conceptmatige nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties van woningen.

U komt zo in beeld bij een volledig nieuwe groep eindgebruikers die uw producten kunnen toepassen in hun woning.

naar Smart Twin

Webinar voor woningcorporaties - teaser 1 min

Renoveren en verduurzamen in één centraal model: hier kunnen woningcorporaties en huurders uw producten toepassen.

Verduurzamen, beheren, renoveren - 7 min

Beheer appartementencomplex en bewonersportaal: zo werkt de koppeling met de BouwConnect Bibliotheek voor VvE's en eigenaren.

City Deal 'Naar een digitale woonomgeving' - 7,5 min

De landelijk citydeal: hoe digitalisering van woningen onder andere uw afzetmarkt vergroot.

Nieuwbouwconfigurator Van Wanrooij - 2 min

Kopers kunnen zelf hun nieuwbouwwoning samenstellen: ook uw producten kunnen in zo'n configurator opgenomen worden.

Digitale woonomgeving

Als partner van de ministeries van BzK en EzK, netbeheerders, provincies en diverse steden, werken wij aan plannen voor renovatieprojecten in diverse Nederlandse steden. In deze trajecten worden verschillende gemeenten, woningcorporaties, beleggers en beheerders actief betrokken. Wellicht kan ook uw bedrijf hieraan meewerken. Het partnership is een doorstart van de landelijke citydeal ‘Naar een Digitale Woonomgeving’ waarbinnen we het afgelopen jaar onze mogelijkheden binnen de zorg- en energietransitie verkend hebben.

Wilt u meer weten over BouwConnect & Smart Twin?

Neem contact op met het Team Smart Twin.

Of blijf op de hoogte van BouwConnect