Toetsingsmodules

De Toetsingsmodules vormen een integraal analysemodel waarin Bouwbesluit 2012NEN2057, NEN7120, NEN2580, NEN1087 en de Rekenmethode GGG'99 zijn opgenomen. Met deze software toetst u bouwplannen aan de belangrijkste eisen op het gebied van bouwfysica en oppervlaktegebruik en Bouwbesluit 2012. U kunt de software koppelen aan ASD, AutoCAD, AutoCAD-ALFA en Revit.

Op dit moment zijn beschikbaar: 

 

De Toetsingsmodules zijn gekoppeld aan de BouwConnect Bibliotheek (BCB). Deze database bevat alle objecten met alle informatie die u nodig heeft in het analysemodel, zoals ruimtes, gebieden, functies en bouwdelen (wanden, kozijnen, enzovoort). 

Het basismodel waarop de modules werken, is gekoppeld aan uw CAD-tekeningen of BIM-model: ASD in combinatie met ARKEY/Adomi, AutoCAD, AutoCAD-ALFA en Revit. U bent dus verzekerd van een efficiënte en geïntegreerde manier van werken die bovendien volledig is toegesneden op BIM!

De Toetsingsmodules zijn ontwikkeld voor architectenbureaus, bouwkundig adviseurs, tekenbureaus, ingenieurs, aannemers, brandweer en gemeenten. De modules zijn afzonderlijk van elkaar verkrijgbaar.