Toetsingsmodule 2: EPG

Deze module bepaalt en berekent de volgens NEN7120 vereiste energieprestatie van woningen, woon- en utiliteitgebouwen (Bouwbesluit 2012, Afdeling 5.1 Energiezuinigheid, Nieuwbouw). 

De BouwConnect Bibliotheek bevat een groot aantal forfaitaire en fabrikantspecifieke installatiesystemen. U kunt complete installatiesystemen selecteren en daarmee snel en makkelijk het effect van verschillende systemen beoordelen. 

De EPG-module voor NEN7120 is gecertificeerd door Kiwa
Gebruikers van de Toetsingsmodules kunnen dus energieprestatieberekeningen indienen met geattesteerde software! 

De EPG-software is BRL9501-gecertificeerd, voor woningen en utiliteitsbouw nieuwbouw.