Toetsingsmodule 1: Gebieden en Bouwfysica

U toetst met deze module bouwplannen aan de volgende eisen: 

Gebieden: Bouwbesluit 2012, Hoofdstuk 4 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid, alle afdelingen (4.1 t/m 4.7).
Bepalen van de benodigde aanwezige ruimten en afmetingen van die ruimten voor alle gebruiksfuncties. Controleren op de aanwezigheid van benodigde ruimten en controleren op de minimale afmetingseisen. 

Daglicht: Bouwbesluit 2012, Afd. 3.11 Daglicht Nieuwbouw
Bepalen van het benodigd equivalente daglichtoppervlakte van een verblijfsruimte en verblijfsgebied voor de aangestuurde gebruiksfuncties: woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, celfunctie, gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie en onderwijsfunctie. Berekenen van het equivalent daglichtoppervlakte volgens NEN 2057:2011 rekening houdend met belemmeringen en overstekken. 

Ventilatie: Bouwbesluit 2012, Afd. 3.6 Luchtverversing Nieuwbouw 
Bepalen van de benodigde ventilatie capaciteit voor een verblijfsruimte, verblijfsgebied, toiletruimte en badruimte, waarbij voor de woonfuncties de vierkante meters vloeroppervlakte van een verblijfsruimte en verblijfsgebied een rol spelen en bij utiliteitsgebruiksfunctie het aantal personen bepalend is. 
Berekenen van de aanwezige toevoer en afvoercapaciteit volgens NEN 1087:2001, bepalingsmethode met 

Spui: Bouwbesluit 2012, Afd. 3.7 Spuivoorziening Nieuwbouw 
Bepalen van de benodigde spuicapaciteit voor een verblijfsruimte en verblijfsgebied voor de woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang en onderwijsfunctie voor basisonderwijs. Berekenen van de aanwezige spuicapaciteit volgens NEN 1087:2001, rekening houdend met de openingshoek van draaiende delen. 

Geluidwering van de gevel: Bouwbesluit 2012, Afd. 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, Nieuwbouw 
Bepalen van de benodigde karakteristieke geluidwering van de gevel van een verblijfsgebied en verblijfsruimte voor de woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, gezondheidszorgfunctie en onderwijsfunctie. 
Berekenen van de geluidwering van een gevel volgens de rekenmethode GGG’97.