WoonConnect

WoonConnect is een online applicatie waarmee consumenten/bewoners zelf kunnen bepalen hoe hun woning eruit gaat zien. Bij elke wijziging kunnen de consequenties voor kosten/huur, energie en milieu direct worden getoond, zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt. Desgewenst kan ook alle andere communicatie rond de bouw en het beheer van de woning via WoonConnect worden afgehandeld.

De applicatie sluit direct aan op het BIM-model. Alle wijzigingen worden ‘live’ in dat model 
doorgevoerd. Dit biedt een enorme keuzevrijheid. Bovendien hoeven keuzes niet achteraf nog te worden vertaald naar een BIM-model en de daarvan afgeleide tekeningen en andere documenten. Dit betekent een veel grotere flexibiliteit, een enorme kostenbesparing en veel minder kans op fouten. Geen enkel ander consumentenkeuzesysteem biedt al deze mogelijkheden.